Rzetelna firma
2016-10-03
W latach 2013 -2015 dostarczyliśmy konstrukcję stalową na ok. 40 Pawilonów Handlowych LIDL w Polsce!
2016-10-03
Realizujemy budowę Leroy Merlin w Bełchatowie
2016-10-03
Zakończyliśmy budowę Hali Produkcyjnej CHEMES w Sadach
Dotacje Unijne

Dotyczy projektu o numerze: POIR.03.04.00-30-0420/20-00

Projekt:
Dotacja na kapitał obrotowy dla Staltech – Konstrukcje Sp.z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Cel projektu:
Celem projektu Dotacja na kapitał obrotowy dla Staltech-Konstrukcje Sp.z o.o. jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty:
Planowanym efektem jest niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej spółki

Wartość projektu:
Całkowity koszt dofinansowania oraz wydatków kwalifikowanych wyniósł 301.205,70 PLN w okresie od 2020-07-01 do 2020-09-30.